English
version

Chciwość Miasta

„Chciwość Miasta" manifestacja przeciwko wyburzeniu modernistycznego hotelu Cracovia i budowie na jego miejscu Galerii Handlowej


Chciwość Miasta

fot. Staszek Rozpędzik

Chciwość Miasta

fot. Staszek Rozpędzik

Merytoryczne przygotowanie akcji:

Hotel Cracovia Pany: Dorota Leśniak, Dorota Jędruch, Iza Wałek, Agata Wiśniewska, Michał Wiśniewski, Marta Karpińska, Kacper Kępiński.

Wielką Paradę Chciwości zorganizowali i Przygotowali Cecylia Malik ( oprawa całości, koncept, organizacja ), Marta Sala ( stroje złote, warsztaty ), Jakub Wesołowski ( wszelka możliwa pomoc ) , Mateusz Okoński ( namówił Cecylię Malik na organizacje protestu, odkrył ukrytą modernistyczna mozaikę pod regipsami i zrobił o niej wystawę, jako wstęp do protestu, brał udział w wymyślaniu akcji ), Piotr Sikora ( kuratorował wystawę Mateusza Okońskiego o modernistycznej, ukrytej mozaice o tytule „ Miasta „ Husarskich w Małopolskim Ogrodzie Sztuk, wystawa odbyła się dzień przed protestem i była merytorycznym wstępem ), w przygotowaniu protestu czynnie uczestniczyli również : Bartolomeo Koczenasz, Piotr Jargusz, Piotr Dziurdzia, Studenci Edukacji Artystycznej i Malarstwa Wydziału Sztuki UP

Wsparcie: Bunkier Sztuki, Małopolski Ogród Sztuki

Chciwość Miasta

fot. Bogdan Krężel

Chciwość Miasta

fot. Staszek Rospędzik

Chciwość Miasta

fot. Agata Jabłońska

Chciwość Miasta

fot. Staszek Rozpędzik

Chciwość Miasta

fot. Bogdan Krężel

Chciwość Miasta

fot. Piotr Dziurdzia

Chciwość Miasta

fot. Bogdan Krężel

Chciwość Miasta

fot. MArek Lasyk

Chciwość Miasta

fot. Piotr Dziurdzia