Cecylia Malik

english

„Ulica Smoleńsk 22/8” - opis projektu

„Ulica Smoleńsk 22/8” - marzec 2010

Projekt artystyczny i wystawa w procesie, której organizatorkami i kuratorkami były Cecylia Malik i Justyna Koeke.

Projekt poruszał problem genrtyfikacji i wyludnianiu się centrów miast. Kuratorki podjęły problem społeczny w momencie, kiedy ich rodzina została zmuszona do wyprowadzki z Kamienicy po trzykrotnym podniesieniu czynszu przez nowego hiszpańskiego właściciela. Rodzina artystek mieszkała w tym miejscu od 2 wojny światowej. Do dyskusji społecznej o polskich przemianach polityczno – ekonomicznych zostali zaproszeni artyści z Polski i Nieniec. W ten sposób zostały uzyskane 2 punkty widzenia problemu. Pierwszy, artystów polskich związanych z rodziną zmuszoną do przeprowadzki, zaangażowany i emocjonalny, drugi zdystansowany i widzący problem z zupełnie innej perspektywy.

Rodzice Cecylii i Justyny wyprowadzili się 15 marca, klucze mieli oddać 30 marca. Przez ten czas artyści przywrócili opustoszałemu mieszkaniu jego wcześniejszy charakter, pracowali i mieszkali w nim jednocześnie. Mieszkanie na ulicy Smoleńsk 22/8 stało się wystawą otwartą 24 godziny na dobę, pracownią, miejscem spotkań i dyskusji, odbyły się w nim wykłady, koncerty, warsztaty, performensy i przyjacielskie spotkania. Projekt zyskał niezwykłe zainteresowanie mediów, środowisk artystycznych, ale i normalnych mieszkańców z okolicznych ulic, często znających problem z własnego doświadczenia.

© 2013 Cecylia Malik
Created by Veronica Wolverine