English
version

Warkocze Białki

Warkocze Białki to akcja artystyczna podjęta w celu ratowania rzeki Białki przed regulacją i pogłębieniem. Projekt rozpoczął się w trakcie wystawy Cecylii Malik Rezerwat Miasto w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Do współpracy artystka zaprosiła ekspertów z zakresu ochrony środowiska – prof. Romana Żurka i Pawła Augustynka Halnego. W ramach wystawy zaprezentowali oni opracowaną przez siebie fotograficzną dokumentację procesów dewastacji rzek w Małopolsce. Celem Warkoczy Białki jest nagłośnienie problemu dewastacji rzek w Polsce. Podczas akcji Cecylia Malik z artystami, przyjaciółmi, aktywistami, pracownikami galerii Bunkier Sztuki i wszystkimi, którzy chcę się sprzeciwić dewastacji rzek w Polsce upletli wspólnie 5,5 kilometra warkoczy.

Warkocze Białki

Warkocze Białki w Bunkrze Sztuki

„Uplećmy razem warkocz długości rzeki Białki i obrońmy ją przed regulacją! Niech wspólna praca nad warkoczem połączy nas tak, jak łączą nas rzeki, woda i wspólna odpowiedzialność. Dzięki temu, że działamy w ramach projektu artystycznego, możemy podjąć tak idealistyczne i piękne wyzwanie. Uratujmy rzekę za pomocą dziewczyńskiego warkocza!”.
Cecylia Malik

Warkocze Białki

fot. Mateusz Skwarczyk

Performans z Monika Kozub, Aneta Roskowska, Martyna Niedośpiał

Warkocze Białki performens i protest

„Woda nie jest produktem handlowym jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”.
Dyrektywa 2000/60/WE

Warkocze Białki

fot. Joanna Rusztowicz

Warkocze Białki

fot. Tomasz Wiech

Warkocze Białki

fot. Tomasz Wiech

Warkocze Białki

fot. Tomasz Wiech

Warkocze Białki

fot. Tomasz Wiech

Warkocze Białki

fot. Tomasz Wiech

Warkocze Białki

fot. Tomasz Wiech

Warkocze Białki

fot. Łukasz Razowski

Warkocze Białki

fot. Łukasz Razowski

Warkocze Białki

fot. Piotr Dziurdzia

Warkocze Białki

fot. Piotr Dziurdzia

Warkocze Białki

fot. Barbara Górska

Warkocze Białki na Wieży Ratuszowej

Warkocze Białki

fot. Mieszko Stanisławski

Warkocze Białki

fot. Mieszko Stanisławski

Warkocze Białki

fot. Mieszko Stanisławski

Warkocze Białki

fot. Mieszko Stanisławski